top of page

Marketing pro lidi 

Příklady projektů:

Evaluace projektu "Návštěvy potmě"

Projekt "Návštěvy potmě" je sociální startup, který pomáhá zrakově postiženým a seniorům. Zrakově postiženým umožňuje získat důstojnou práci, seniorům pomáhá od pocitů osamělosti a nejistoty.  

My jsme pro projekt navrhli evaluační plán, který hodnotí jednak to, jestli projekt správně funguje, a jednak to, jestli má žádaný dopad. Průběžně pak sbíráme a vyhodnocujeme data a plán upravujeme podle toho, jak projekt i evaluace samotná postupují. 

Ekonomická krize v České republice
Projekt Budoucnost České republiky

Budoucnost je pokračováním přítomnosti a pro velkou část obyvatel ČR znamená přítomnost boj s ekonomickou krizí. Přestože se objevuje názor, že žádná krize nebyla nebo se jedná o mediální bublinu, existuje jen velmi málo lidí, kteří by krizi v nějaké podobě ve svém každodenním životě nepocítili. Ať už ztratili zaměstnání, nemohou najít nové, bojují se svými příjmy a výdaji, zažívají vyostřenou atmosféru na pracovišti, nebo prostě raději nemyslí na svou budoucnost a stáří. 

Projekt Budoucnost České Republiky mapuje dopad ekonomické krize na životy českých spotřebitelů a odhaluje nové strategie, kterými řeší své příjmy a výdaje. 

Příklady našich témat

Zdraví

Poprvé za poslední století se zřejmě naše děti nedožijí vyššího věku než my. Lidé v západních zemích trpí a z velké části umírají na onemocnění, kterým lze předejít změnou životního stylu. Často se o této problematice mluví, ale jak ji vnímají spotřebitelé sami? Co pro ně znamená zdravý životní styl? Jak jim  pomoct k lepšímu zdraví?

Stáří

Populace v západních zemích stárne a nejinak je tomu v České republice. S tímto trendem však přichází spousta výzev jak pro sféru komerční, tak pro sféru neziskovou a státní. Starší lidé mají jiné potřeby, které často nejsou uspokojeny. Zároveň se zde potýkáme s tzv. ageismem, který starší lidi diskriminuje. Je potřeba více (pro)zkoumat jejich svět, abychom je lépe pochopili a lépe tak pochopili, co chtějí a potřebují. 

bottom of page