top of page

Marketing pro lidi 

Kdo jsme my: 

Zuzana Chytková, Ph.D.

 

předsedkyně CSM, odborná asistentka na katedře marketingu VŠE v Praze 

 

Vystudovala marketing a průzkum trhu na Univerzitě v Pise, kde poté získala evropský doktorát. Od roku 2010 působí na katedře marketingu VŠE v Praze v oboru spotřebního chování. Specializuje se především na výzkum symbolických, sociohistorických a kulturních aspektů spotřeby. 

Kromě Univerzity v Pise působila na univerzitách v Dánsku a ve Francii, se kterými dále úzce spolupracuje na projektech týkajících se zdraví a immigrace. Svou práci prezentovala mimo jiné na mezinárodních konferencích ve Spojených Státech, Velké Británii nebo Francii. Je autorkou řady odborných publikací publikovaných českých i mezinárodních odborných periodikách jako Advances in Consumer Research; Consumption, Markets and Culture nebo Research in Consumer Behavior. Je členkou Marketingového Institutu a mezinárodní odborné organizace Association for Consumer Research. 

 

 

Michaela Hráčková Pyšňáková, Ph.D. 

 

Co-founder CSM, Researcher, Medallia, USA

 

Výzkumem se zabývá od roku 2005. Má bohaté zkušenosti s akademickým a s komerčním výzkumem. Od roku 2011 působila v předních výzkumných agenturách na českém trhu (GfK, Omnicom Media Group). Specializovala se především na výzkum mediální komunikace značek a designovala výzkumy pro nejvýznamnější klienty na českém trhu.  Má bohatou praxi  s výzkumem v zahraničí (UK, USA). V současné době  pracuje jako UX a CX researcher v Silicon Valley v Kalifornnii a zabývá se významem technologií v každodenním životě lidí. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Během něj působila ve výzkumném centru Culture, Politics and Identity, University of Liverpool  a University of Brighton.  Podílela se na řadě grantových projektů, mj. European Value Study nebo Zvyšování kompetencí - soft skills (MŠMT). Publikovala v českých i v zahraničních vědeckých periodikách. Je autorkou knihy Reconceptualising mainstream youth, ve které zkoumá vliv spotřebního životního stylu na utváření identity mladých lidí v ČR.

 

Mgr. Michal Koníček

 

Associate Director, Global Modelling Unit ve společnosti Ipsos MORI, Velká Británie

 

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 pracuje ve výzkumné agentuře Ipsos. Nejdříve v České Republice, od roku 2011 v pobočce agentury ve Velké Británii. Zaměřuje se na oblast kvantitativního výzkumu, zejména v oblasti metodologie a statistické analýzy dat. Je součástí týmu analytiků specializujícího se na marketingové studie určené ke zmapování trhu a porozumění spotřebitelů v zemích EMEA a APAC regionů. Podílí se na vývoji, implementaci a exekuci globálních standardizovaných výzkumných nástrojů a poskytuje konzultace pro případové studie v oblasti designu výzkumu, metodologie a analýzy pro lokální výzkumné týmy.

Mgr. Veronika Vackeová

 

Client Service Senior Research Executive, Millward Brown Česká republika

 

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2010 pracuje v Millward Brown, jedné z předních světových agentur zabývající se výzkumem trhu, zvláště pak výzkumem značek, marketingových aktivit a zkoumáním efektivity komunikace. Veronika zde vede projekty a poskytuje strategické konzultace lokálním i mezinárodním klientům. Má znalosti a zkušenosti s výzkumem kvalitativním i kvantitativním, mj. je členkou kvalitativní globální sítě Firefly. 

Má 8 let zkušeností v oblasti aplikovaného výzkumu, výzkumu trhu, reklamy a mezinárodního obchodu. Má studijní a pracovní zkušeností ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Mimo jiné také pracovala pro Louisiana International Business Center, FEMA (Federální agentura pro řízení krizových situací), výzkumnou agenturu IPSOS, apod. 

bottom of page