top of page

Marketing pro lidi 

 

Sociální marketing je oblast marketingu, která využívá techniky komerčního marketingu pro zlepšení života spotřebitele a společnosti jako takové. Cílem komerčního marketingu je (zjednodušeně řečeno) ovlivnit chování lidí-spotřebitelů tak, aby si koupili určitý výrobek nebo službu. V sociálním marketingu se využívá těchto osvědčených technik k řešení určitého celospolečenského problému, jako je např. zdravý životní styl, kouření či gambling, a tím k dosažení větší spokojenosti samotného spotřebitele. 

Co je sociální marketing

Sociální marketing se jako samostatná disciplína zrodil v 70. letech. Tehdy si Philip Kotler a Gerald Zaltman uvědomili, že stejné principy a pravidla, která se používají k prodeji výrobků a služeb, se dají použít i k "prodeji" myšlenek, postojů a chování. Kotler a Andreasen popisují sociální marketing jako "odlišný od ostatních oblastí marketingu pouze cíly marketéra a jeho-její organizace. Sociální marketing se snaží ovlivnit společenské chování ku prospěchu cílové skupiny a společnosti jako takové." Tyto techniky jsou často používány v tak různorodých oblastech jako drogová závislost, kardiovaskulární onemocnění, dárcovství orgánů, bezpečnost na silnici a dalších. 

 

Tím, že spojuje techniky marketingu a sociálněvědní teorie, je sociální marketing prověřeným nástrojem, jak efektivně a dlouhodobě měnit chování za co nejefektivnějšího vynakládání nákladů. 

 

Stejně jako v komerčním marketingu je pozornost zaměřena především na "zákazníka". Je potřeba zjistit, co lidé chtějí a potřebují spíše než se je snažit přesvědčit, aby si koupili to, co se nám zrovna hodí. Studiem zákazníka se pak lze lépe rozhodnout

 

- na jaké lidi se zaměřit

- co přesně se snažit ovlivnit

- jak to udělat

- jak změřit efektivitu programu

 

Zákazníka a jeho přání a potřeby je pak potřeba zahrnout do marketingového mixu, t.j. do rozhodnutí, která se týkají produktu (v případě sociálního marketingu např. kondomy, zdravotní prohlídky, ale také zdravé stravování, kojení nebo ochrana životního prostředí), ceny (peníze, čas, vynaložené úsilí), distribuce (fyzická distribuce, distribuce informací) a komunikace. 

bottom of page