top of page

Marketing pro lidi 

 

Cílem Centra sociálního marketingu je shromažďovat informace o celospolečenských problémech (tedy např. zdraví, chudoba, stáří) a vytvořit jakousi informační banku, která čerpá ze synergií mezi jednotlivými projekty a tématy, ale i z mezinárodní sociálněvědní teorie. Tato informační banka vzniká ve spolupráci s komerčními firmami, pro které jsou daná témata aktuální, nebo kterým nejsou řešené problematiky lhostejné.

 

Druhým cílem Centra je pak získané informace aplikovat v konkrétních sociálněmarketingových programech, které se obrací na jasně danou skupinu spotřebitelů a snaží se jim nabídnout lákavější alternativu k jejich současnému chování. Takto je možné nabídnout spotřebiteli ne omezení vyplývající ze změny zaběhnutého chování (např. kouření, nezdravé stravování), ale takovou alternativu, která zvýší jeho pocit uspokojení. 

 

Tyto sociálněmarketingové programy mohou být orientované na určité chování obecnějšího charakteru, nebo mohou být vytvořeny menší, konkrétnější programy, které budou mít spojitost s konkrétní organizací. 

Co je Centrum sociálního marketingu

bottom of page