top of page

Marketing pro lidi 

Naše služby

Centrum sociálního marketingu nabízí služby jak pro sféru komerční tak neziskovou, respektive státní správu. Jsme tu pro všechny organizace, jimž nejsou společenské problémy lhostejné. Díky naší znalosti těchto témat a vhodných výzkumných metod jim můžeme nabídnout taková řešení, která fungují. 

 

CSM svým partnerům poskytuje podporu ve všech stádiích plánování a exekuce projektu zaměřeného na společenské problémy, sociálněmarketingového programu, cause-related marketingové kampaně nebo sociálně orientované komunikační kampaně: od předběžného průzkumu sekundárních dat a odborných výzkumů na dané téma, přes analýzu stávající situace a výzkum, po asistenci při návrhu projektu samotného a nastavení a provedení hodnocení projektu a jeho společenského dopadu. 

 

Výzkum problému

 

Aby bylo možné efektivně změnit chování lidí, je nutné jej pochopit. Vstupuje sem mnoho faktorů, které se mohou týkat prostředí, ve kterém tito lidé žijí, skupin, ve kterých se pohybují, jejich návyků, emocí nebo postojů. 

 

Mnoho ze společenských problémů je už popsáno v odborné literatuře. Využíváme naši akademickou zkušenost k tomu, abychom už provedené výzkumy zmapovali. Díky tomu můžeme získat obrysy toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Co spouští jejich chování? Jaké jsou bariéry ke změně? Tyto informace pak prohlubujeme v konkrétním kontextu výzkumem šitým na míru: Kdo jsou lidé, na které je nejefektivnější se zaměřit? Co konkrétně těmto lidem brání v tom, aby přijali určité chování? Jaké benefity vidí v chování, které chceme změnit? 

Centrum sociálního marketingu nabízí kvalitní, hloubkový výzkum pro pochopení toho, proč se cílová skupina chová určitým způsobem. Tím můžeme pomoci vytvořit takový projekt, který bude lépe odpovídat potřebám cílové skupiny, a bude mít větší šanci na úspěch. 

Centrum je otevřené jakýmkoliv specifickým žádostem od organizací, které potřebují dobře promyšlený výzkum nebo poradenství v otázkách týkajících se celospolečenských trendů a problémů. Velmi rádi s Vámi probereme jakýkoliv možný projekt.

 

 

 

 

Evaluace projektů​

 

Součástí každého projektu, který si klade za cíl společenskou změnu, by měla být evaluace, a to jak projektu samotného, t.j. nastavení jeho jednotlivých procesů, tak evaluace dopadu projektu, t.j. splnění či nikoliv daného cíle. 

Centrum sociálního marketingu nabízí návrh evaluačního plánu i jeho exekuci a průběžné vyhodnocení. Pro každý projekt navrhneme specifický design, který umožní sledovat, zda projekt funguje správně, zda plní dané cíle a jaký má projekt dopad pro cílové a jiné zainteresované skupiny. 

Konzultace při návrhu projektu

 

Věříme, že hodnotné informace ohledně celospolečenských problémů a trendů by měly být využity v praxi. Věříme, že tyto informace mohou být aplikovány ku prospěchu spotřebitelů jak neziskovým tak komerčnim sektorem a sociálněmarketingové programy představují jedinečnou možnost, jak toho dosáhnout. 

Centrum sociálního marketingu nabízí asistenci s návrhem projektů, které mají za cíl změnu určitého chování lidí ke zvýšení jejich nebo společenského well-being. Pomůžeme definovat projekt tak, aby měl jasné, měřitelné a dosažitelné cíle. Pomůžeme navrhnout intervenci ve všech jejích součástech (co, kde, kdy, jak a co, kde, kdy, jak komunikovat) tak, aby cílů mohlo být dosaženo. K tomu se opíráme o ověřené teorie i výsledky výzkumu. 

 

bottom of page